Kosten en wachtlijst

Vergoeding jeugd-GGZ

Per 1 januari 2015 is de vergoeding van zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar ondergebracht bij de gemeenten. Als de behandelaar een contract heeft afgesloten met de gemeente waar u in woont dan wordt de behandeling vergoed door de gemeente. Heeft de desbetreffende behandelaar geen contract afgesloten met de gemeente dan is het raadzaam na te vragen welk deel van de behandeling vergoed wordt door de gemeente.

Vergoeding GGZ voor volwassenen

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.
U betaalt in 2022 voor behandelingen in de GGZ jaarlijks maximaal € 385 eigen risico. Of een hoger bedrag dat kan oplopen tot maximaal € 885 als u gekozen heeft voor vrijwillig eigen risico.

Niet-verzekerde zorg: diagnoses die niet meer worden vergoed

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Polissen en vergoedingen

  • Als u een naturapolis hebt en uw behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling vergoed. Heeft uw behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80% van de kosten. Ondanks de benaming is de naturapolis vaak een mengeling van zorg in natura en zorg op basis van restitutie. De budgetpolis is een zuivere naturapolis. Deze kost minder, maar u krijgt daarmee alleen behandelingen vergoed van psychologen en psychotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Er zijn veel zorgpolissen op de markt die onderling sterk verschillen. Lees uw polis dus goed door op wat wel en niet wordt vergoed.
  • Met een restitutiepolis kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis ontvangt u een ‘marktconforme’ vergoeding; vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.
  • Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura én op basis van restitutie.

No show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Uw behandelaar informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.

Wachtlijst

Als u met uw muis op de foto van de therapeut gaat staan ziet u de actuele wachtlijst.